Assemblea Ordinària Club Tir amb Arc Encamp TAE.

Assemblea Ordinària Club Tir amb Arc Encamp TAE. 

Data: Dijous 5 de març de 2015.

Hora: 20 h (primera convocatòria) 20h30 (segona c.)

Lloc: Sala de reunions del Complex esportiu d’Encamp (al subsòl)

 

Benvolgut soci/a,

Volem convocar a l’assemblea general oridnària del Club, en la qual abordarem els punts de l’ordre del dia que et proporcionem més avall.

Com saps, segons els Estatuts del Club pots fer arribar qualsevol tema que creguis oportú per a ser inclòs en l’ordre del dia, enviant-lo a l’adreça taeandorra@gmail.com o bé telefònicament.

És important que assisteixis a l’assemblea, ja que els temes a debatre i consensuar són importants pel present i futur de l’entitat.

Segons les Estatuts, un soci pot fer-se representar en l'assemblea per un altre soci en les votacions (per delegació de vot). En aquesta cas caldrà autorització per escrit signada per la persona absent a favor de la persona que la representa.

 

Ordre del dia:

1.     Lectura i aprovació de l'acta de l'assemblea anterior.

2.     Valoració de l’exercici 2014.

3.     Anàlisi de la situació econòmica a partir de la subvenció comunal 2015.

4.     Aprovació, si escau, de l'estat de comptes.

5.     Projecte esportiu i social del club per a l’exercici 2015.

6.     Retorn sobre la participació del club TAE en el projecte esportiu de la Federació Andorrana de tir amb Arc FATA.

7.    Torn de paraula.